Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

Kapcsolat

1085 Budapest, Horánszky utca 15.
Tel.: 1 919 0343, 1 327 6070 Fax: 1 338 3944
1444 Budapest, Pf.270

Kereső

Ön itt van: Főoldal > Továbbképzések > Továbbképzési pontok nyilvántartása > Gyakran Ismétlődő Kérdések - Továbbképzési pontok nyilvántartása

Gyakran Ismétlődő Kérdések - Továbbképzési pontok nyilvántartása


keresés az oldalon: Ctrl+F billentyű


Milyen továbbképzéseken kell részt venniük az egészségügyi szakdolgozóknak?
Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie. Azon egészségügyi szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési időszakából a rendelet hatálybalépésekor 3 év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt a továbbképzési rendeletben foglaltak szerint a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakmacsoportonként összesen 100 pont teljesítését kell igazolnia. A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak
- kötelező szakmacsoportos elméleti,
- szabadon választható elméleti, és
- gyakorlati továbbképzési formákban kell részt vennie.

Az elméleti továbbképzéseket hogyan lehet teljesíteni?
Kötelező szakmacsoportos és szabadon választható elméleti továbbképzéseken történő részvétellel.

Mit jelent a kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés?
A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak szakmacsoportonként legalább 30 pontot kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszereznie.
A kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzési rendelet szerinti szakmacsoportok alapján, a rendeletben meghatározottak szerint központilag meghatározott, kiemelt témakörök alapján megszervezett, tudásszint felméréssel záruló távoktatási, vagy személyes felkészítés formában szervezhető továbbképzés. A több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező továbbképzésre kötelezettnek, amennyiben a több szakképesítésnek megfelelő szakmákat önállóan gyakorolja, a kötelező szakmacsoportos továbbképzést valamennyi önállóan gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell.
Ha a továbbképzésre kötelezett azonos szakmacsoportba tartozó több szakképesítéssel, vagy szakképzettséggel is rendelkezik, valamely szakképesítés vonatkozásában elvégzett kötelező szakmacsoportos továbbképzés az azonos szakmacsoportba tartozó más szakképesítése tekintetében is elismerésre kerül. A 2012. január 1-jét megelőzően pontértékeléssel ellátott, az egészségügyi szakdolgozó által teljesített tanfolyamok pontértéke kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra a ciklusidő végéig.

Milyen szabadon választható elméleti továbbképzési formákra lehet jelentkezni?
- elméleti továbbképzési tanfolyam,
- munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés,
- szakmai célú tanulmányút,- az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység,
- az adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának, legalább 75%- os eredménnyel történő megoldása.

Hogyan kell a továbbképzés gyakorlati részét teljesíteni?
A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése(i) szerinti szakmacsoportnak/szakmacsoportoknak megfelelő munkakörben eltöltenie.
Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.
A gyakorlat időtartamát munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló kérelmező esetén a foglalkoztató, ennek hiányában a működési engedély kiállítója igazolja. A munkáltató lehet a foglalkoztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy korábbi munkáltatója. A továbbképzési pontok számításánál egy évnél rövidebb gyakorlati idő is figyelembe vehető, amennyiben a továbbképzésre kötelezett igazolja, hogy legalább két egymást követő hónapon át hazai vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítése/szakképesítései szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben végzett egészségügyi tevékenységet. Az így teljesített gyakorlati idő értéke kéthavonként 3 pont.

Mit jelent a felügyelet melletti kiegészítő gyakorlati tevékenység?
Annak, aki a továbbképzési időszak alatt a szükséges 60 pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését 1-3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont. A „gyakorlati pontok igazolása" c. nyomtatvány (régi „M" adatlap) honlapunkról letölthető: http://eti.hu/eti/442/4365

Mit jelent a „8 éves szabály"?
Az az egészségügyi dolgozó, aki a működési nyilvántartásba való felvételét első alkalommal kéri, és szakképesítése megszerzésének, illetve magyarországi elismerésének vagy honosításának napja óta több mint 8 év telt el, annyi továbbképzési pont igazolására köteles, amennyi egyébként a működési nyilvántartás megújításához szükséges.

Meddig érvényes a működési nyilvántartás? Hogyan kell megújítani a működési nyilvántartást?
A működési nyilvántartás időtartama öt év, amely a nyilvántartott személy kérelmére újabb ötéves periódusra megújítható. A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani az EEKH-hoz. A működési nyilvántartás megújításának a feltétele a rendelet által előírt továbbképzési pontok teljesítése.

Mit jelent a működési nyilvántartás meghosszabbítása?
A meghosszabbítás nem azonos a nyilvántartás újabb öt évre történő megújításával! A működési nyilvántartás ötéves időtartama egy alkalommal az egészségügyi tevékenység végzésének Magyarországon vagy az EGT valamely más tagállamában történő szüneteltetésének időtartamára, de legfeljebb három évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti kérelmet a működési nyilvántartás időtartama alatt, de legkésőbb annak lejárta napjáig kell benyújtani az EEKH-hoz.

Meddig, milyen életkorig köteles az egészségügyi szakdolgozó a továbbképzési pontokat gyűjteni?
Azon egészségügyi szakdolgozók esetében, akiknek 2011. január 1-jét követően indult a továbbképzési ciklusa, illetve 2011. január 1-jét követően került megújításra a működési nyilvántartása, a továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés feltétele a 75. életév betöltése.

Hová kell benyújtani a továbbképzési pontokról szóló igazolásokat?
Az egészségügyi szakdolgozóknak a meglévő továbbképzési pontigazolásait (elméleti, gyakorlati) a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságra kell megküldenie postai úton a 1444. Budapest, Pf.: 270. levelezési címre. (Amennyiben az EEKH-hoz küldte meg a pontjairól szóló igazgatásokat, úgy azokat a Hivatal a GYEMSZI Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságra eljuttatja.)

FIGYELEM!
A megújítás iránti kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus lejáratának időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a lejárat napjáig kell benyújtani EEKH-hoz. Postai úton a 1245 Budapest, Pf.: 980. postafiók címre küldve, illetve személyesen, ügyfélfogadási időben a 1051 Bp., Akadémia utca 7. szám alatt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma épületének oldalában.

Indítanak-e mostanában a szakomnak megfelelő, szabadon választható minősített továbbképzést?
A minősített továbbképzésekről honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk a következő oldalon: http://www.eti.hu/eti/minositett_tovabbkepzesek. Ezen túl menően információs lapunkból, az ETInfo Mellékletéből tájékozódhat az érdeklődő. Mindkét helyen megtalálható a továbbképzésekhez tartózó kontaktszemélyek elérhetőségei. Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó a továbbképzések valamelyikén részt kíván venni, kérjük, hogy a választott továbbképzés szervezőjét keresse meg bővebb információért a megadott elérhetőségeken.

Hol tudom aktualizálni, validálni a működési nyilvántatási adataimat?
A működési nyilvántartásban szereplő adatokat, a validalas.eekh.hu webfelületen tudják aktualizálni az egészségügyi szakdolgozók.
Az adatok aktualizálása az egészségügyi szakdolgozók számára 2014. március 15-ig 5 szabadon választható elméleti továbbképzési pontot, azt követően szakmacsoportonként 1 szabadon választható elméleti továbbképzési pontot jelent.
A működési nyilvántartási periódus alatt a validálás során legfeljebb 8 szabadon választható elméleti pont szerezhető meg.

 

Utolsó módosítás: 2014.02.03 14:06

Hirdetések

Lábléc

Copyright © Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
1085 Budapest, Horánszky utca 15.

tanacsado@enkk.hu | Impresszum és jogi nyilatkozat | Technikai segítség

Hatósági engedély szám: E-000748/2014 | Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint